REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie


1. B biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać: wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe), czytając lub przeglądając na miejscu, w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma).
3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
4. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres trzech tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. Lektury szkolne oraz szczególnie poczytne nowości wypożycza się na okres 2 tygodni.
5. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
6. Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taka samą lub inna, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki, zagubionej (zniszczonej).
7. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
8. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich oraz plecaków.
9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
12. Można wypożyczać książki na ferie i wakacje, maksymalnie 3 pozycje (klasy kończące tylko na ferie zimowe).
© Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 2019-2020. Konrad Kaczmarek, Rafał Ryske