NPRC

NPRC

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

O działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez stronę biblioteki: zsoitklodawa.pl- zakładka – biblioteka.

Rezultatem przedsięwzięć, jakie są podejmowane w naszej szkole w ramach wdrażanego projektu, jest rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia młodzieży przyjemności płynącej z czytania. Żyjemy obecnie w świecie zdominowanym przez media, stąd też długotrwała tradycja powszechnego czytania i czerpania z książek pożytków oraz radości została zepchnięta na margines. W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji telewizja i Internet stały się zarówno dla dzieci, jak i młodzieży wartością nadrzędną. Pochłaniają one mnóstwo wolnego czasu i grożą uzależnieniem.
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania.
To właśnie w domu rodzinnym ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką.
Państwo, jako Rodzice, są osobami, z którymi dzieci identyfikują się najbardziej i ich zachowania są naturalnym odzwierciedleniem Państwa zachowań.
Z tego względu rola Rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych młodego człowieka jest nieoceniona. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla człowieka nieodzownym elementem życia, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu rodzinnego i szkoły. Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że codzienne czytanie:

ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
• uczy myślenia, poprawia koncentrację;
• poszerza wiedzę ogólną;
• zapewnia emocjonalny rozwój człowieka;
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
• wzmacnia poczucie własnej wartości;
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Młodzież ma kłopoty z nauką, gdyż nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby człowieka - emocjonalne i intelektualne. Istnieje wiele przyczyn tego, że młodzież nie chce czytać książek, a jedną z najważniejszych jest brak nawyku czytania.

Szanowni Państwo, pamiętajmy - nie rodzimy się z potrzebą czytania,
tę potrzebę nabywamy z biegiem lat. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytano i w których zaszczepiono miłość do książek, na pewno sięgają
po nie w kolejnych etapach życia. Nawyk kontaktu z książką jest pewnego rodzaju posagiem intelektualnym, który decyduje nie tylko o wiedzy dziecka, ale również o jego cechach charakteru, preferowanych wartościach i przyjmowanych postawach.
O tym musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo - Rodzice.

Nauczyciel bibliotekarz mgr Grażyna Michałkiewicz

© Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 2019-2020. Konrad Kaczmarek, Rafał Ryske