Zajęcia z grupą uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


W dniu 11 grudnia odbyły się zajęcia z grupą uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem poruszania się po bibliotece szkolnej oraz korzystania z jej zasobów. Poznali też zasady zachowania się w tego typu placówkach. Zostały przedstawione im pewne dostosowania w zależności od określonego rodzaju orzeczonej potrzeby kształcenia specjalnego np. literatura o powiększonym druku.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia przez pedagoga szkolnego Annę Cichocką wraz z bibliotekarzem Grażyną Michałkiewicz, przyczynią się do aktywizacji, poprawy często zaburzonej komunikacji, oraz podniosą kompetencje zawodowe tych uczniów.

Chcemy, aby biblioteka szkolna dla tych uczniów stała się miejscem rozwoju intelektualnego, oraz uczyła ich samodzielności.

Grażyna Michałkiewicz

© Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 2019-2020. Konrad Kaczmarek, Rafał Ryske